Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

Shqip

Vetëm me libër shëndeti rinovimi i lejeve të qëndrimit

U publikua në Fletoren Zyrtare të Greqisë  vendimi ndërministror ku ndër të tjerat parashikohet

1.Të gjithë emigrantët që kanë leje qëndrimi për punë të varur, shërbime apo vepre (A1-εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου) , deri më datë 30 Shtator 2015 mund të rinovojnë lejen e qëndrimit të tyre vetëm me Librin e Shëndeti. Numri i ditëve që duhet të kenë punuar për tu siguruar siç paraqitet në pikën 1A të pragafrait 31 të ligjit 1846/1951 (179 Α΄),duhet të jetë minimalisht 50 ditë.

2.Pjestarët e familjes të qytetarët e vëndeve të treta të cilët janë të varur nga familja dhe kanë leje qëndrimi të tipit Bashkim Familjarë, si dhe për fëmijët mbi moshën 18 vjeç të cilët ishin të pajisur në të kaluarën me leje qëndrimi për bashkim familjar, sigurohen detyrimisht në  institucionin sigurues të personit që janë të varur, nëqoftëse plotësohen të gjitha detyrimet e lligjit të sigurimeve,  për të rinovuar lejen e qëndrimit duhet të paraqesin libër shëndeti familjarë

LEXONI TË GJITHË  LIGJIN NË LINKUNE MËPOSHTËM

kya51738-10102014

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top