Ειδήσεις για μετανάστες

Θετικό βήμα η συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για τα τοπωνύμια

Θετικό βήμα για να σταματήσει η ταλαιπωρία πολιτών από την Αλβανία, πολλοί από τους οποίους είναι ομογενείς, που είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είτε διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ο Συνήγορος του Πολίτη την προκαταρκτική συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας για την αναγραφή των ελληνικών τοπωνυμίων σε αλβανικά έγγραφα. Η ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί απαραίτητο, στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και αυτές του υπουργείου Εσωτερικών να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα στο πνεύμα της συμφωνίας.

Συγκεκριμένα ο Συνήγορος επισημαίνει ότι οι ελληνικές Αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:

1. Να σταματήσουν να τίθενται εκτός νομιμότητας (βάσει οδηγιών και εγκυκλίων) πρόσωπα επειδή τα έγγραφα που φέρουν, είτε τα ίδια είτε τα ανήλικα τέκνα τους, αναγράφουν με διαφορετικό τρόπο τον τόπο γέννησης στην Ελλάδα.
2. Να ανακληθούν άμεσα όσες αποφάσεις έκριναν ανθρώπους που ζούσαν νόμιμα στην Ελλάδα, ως μη νόμιμα διαμένοντες και δυνητικά υποκείμενους σε απέλαση/επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Πρόκειται για ανθρώπους που είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει ή και γεννηθεί στην Ελλάδα και εξέπεσαν της νομιμότητας απλώς και μόνο επειδή οι αλβανικές Αρχές δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις των επιτροπών του ΟΗΕ.
3. Να αρθούν οποιαδήποτε κωλύματα σε διοικητικές διαδικασίες, που σχετίζονται με τον μη αποδεκτό τρόπο αναγραφής, όπως εγγραφή στο δημοτολόγιο, έκδοση ελληνικής ταυτότητας και χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Ο Συνήγορος υπενθυμίζει ότι είχε δεχθεί αναφορές πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα και είχε μεσολαβήσει με επιτυχία σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων, ενώ παράλληλα επιδίωξε τη συνολική διευθέτηση του ζητήματος, σε συναντήσεις με τον Αλβανό Συνήγορο, τον οποίο ενημέρωσε για τη φύση και τις νομικές και θεσμικές παραμέτρους του προβλήματος.

Τέλος, η Αρχή σημειώνει ότι πρέπει να εκλείψει η παρατηρούμενη διαφορετική στάση των κατά τόπους υπηρεσιών (των δήμων, της αποκεντρωμένης διοίκησης και των αστυνομικών Αρχών) στην αποδοχή ή μη των σχετικών πιστοποιητικών από την Αλβανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή:www.capital.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top