ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Θετικά τα  αποτελέσματα από την χορήγηση άδειας διαμονής σε όσους αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα 

Ως ιδιαιτέρως θετικά για την ελληνική οικονομία αξιολογούνται τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλο και δείχνουν ότι μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Ν. 4146/2013 με τον οποίον θεσπίστηκε η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν αγορές ύψους 65 εκατ. ευρώ.

Είναι εντυπωσιακό ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα φαίνεται να πήγε καλά, μετά την ψήφιση του νόμου, παρά το γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 δεν ήταν δυνατή η σύναψη συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων, λόγω αδυναμίας υπολογισμού φόρου υπεραξίας, όπως επισημαίνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για τον νόμο που ψηφίστηκε το 2013 και είχε στόχο την τόνωση της εγχώριας κτηματαγοράς. Ειδικότερα, ο Ν. 4146/2013 θέσπισε τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής πενταετούς διάρκειας σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα που διαθέτουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχουν συνάψει τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών και στα μέλη της οικογένειας τους. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής, έχουν εκδοθεί 791 άδειες διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων και μέλη της οικογένειας τους, ενώ έχουν υποβληθεί 223 αιτήσεις για χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής, οι οποίες εκκρεμούν προς εξέταση στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, βάσει στοιχείων που τηρούνται στο υπουργείο Εσωτερικών, μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Ν. 4146/2013, πραγματοποιήθηκαν αγορές ακινήτων ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να εφοδιαστούν με την εν λόγω άδεια διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, οι κύριες χώρες προέλευσης στις περιπτώσεις που εκδόθηκαν άδειες διαμονής βάσει του συγκεκριμένου πλαισίου είναι:

– Ρωσία: 164 ιδιοκτήτες ακινήτων- 142 μέλη οικογένειας (σύνολο 306)

– Κίνα: 138 ιδιοκτήτες ακινήτων- 111 μέλη οικογένειας (σύνολο 249)

– Αίγυπτος: 28 ιδιοκτήτες ακινήτων- 24 μέλη οικογένειας (σύνολο 52)

– Ουκρανία: 19 ιδιοκτήτες ακινήτων- 17 μέλη οικογένειας(σύνολο 36)

– Λίβανος: 13 ιδιοκτήτες ακινήτων- 21 μέλη οικογένειας (σύνολο 34)

– Λοιπές: 58 ιδιοκτήτες ακινήτων- 56 μέλη οικογένειας (σύνολο 114)

Ο υπουργός Εσωτερικών διαβιβάζει στοιχεία και για τα εκκρεμή αιτήματα που επίσης δείχνουν ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι κυρίως οι χώρες από τις οποίες εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του πλαισίου.

ΠΗΓΗ http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=169802

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top