Ειδήσεις για μετανάστες

Θέματα και συμπεράσματα από την εκδήλωση  “Ανοιχτή συζήτηση για θέματα μετανάστευσης , ιθαγένειας και πολιτογράφησης”

Θέματα και συμπεράσματα από την εκδήλωση  “Ανοιχτή συζήτηση για θέματα μετανάστευσης , ιθαγένειας και πολιτογράφησης”

Δελτίο Τύπου Οργάνωση μεταναστών Αρωγή-

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/3/2018 η εκδήλωση με τίτλο “Ανοιχτή συζήτηση για θέματα μετανάστευσης , ιθαγένειας και πολιτογράφησης. Επισημάνσεις προβλημάτων και προτάσεις  επίλυσής τους” , οπού συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας.

Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος της Οργάνωσης Μεταναστών Αρωγή, Φατός Μαλαϊ ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές για την παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση.

Στην εκδήλωση  ομιλητές ήταν

  • Εμίρα Ζαΐμη Δικηγόρος Αντιπρόεδρος Οργάνωσης Αρωγή.
  • Κωνσταντίνος  Κιντής (Γενική Διευθυντής . Μεταναστευτικής Πολιτικής και κοινωνικής ένταξης)
  • Τρύφωνας Κόλλιας-Δικηγόρος Συμβούλους για θέματα ιθαγένειας στο υπουργείο εσωτερικών
  • Ηλίας Χρονόπουλος, Προϊστάμενος ΔΑΜ Αθηνών Α’
  • Δημήτρης Σιαμάτρας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Βασίλης Χρονόπουλος, Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ

Την εκδήλωση την συντόνισε  Γκαστόν Σαντζάκου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Albanians.gr

Μετά την τοποθέτηση των ομιλητών, ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων από το κοινό οπού δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν.

Στην διοργάνωση της Οργάνωσης «Αρωγή» συζητήθηκαν με τους αρμόδιους φορείς τα εξής θέματα που αφορούν τόσο την μετανάστευση όσο και την ιθαγένεια:

Αναφορικά με την μετατροπή της άδειας 10ετούς διαμονής, η οποία με την ισχύουσα νομοθεσία μετατρέπεται σε 3ετή (άδεια για εξαρτημένη εργασία), ζητήσαμε να ψηφιστεί ρύθμιση με την οποία θα μετατρέπεται σε άδεια μακρόχρονη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και ενημερωθήκαμε ότι αναμένεται νέος Κώδικας Μετανάστευσης, ο οποίος θα τείνει οι άδειες αυτές να μετατρέπονται ξανά σε μακρόχρονες, δηλαδή εθνικές, όχι όμως με τα δικαιώματα που παρέχουν οι άδειες διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, γιατί τα κριτήριά για την απόκτησή τους καθορίζονται από την Ευρωπαϊκη και όχι την Ελληνική Νομοθεσία. Οι αρμόδιοι φορείς έλαβαν υπόψη τους και την πρότασή μας να γίνει εναρμόνιση της νομοθεσίας όσον αφορά τα διαστήματα απουσίας, τα οποία για όλες τις άδειες διαμονής είναι έξι μήνες το χρόνο ενώ για την άδεια επί μακρόν διαμένοντος είναι μόλις 2 μήνες κατ’ έτος για τα τελευταία πέντε έτη πριν την αίτηση.

Ως προς το γεγονός της απόδειξης «δεσμών» με την Ελλάδα, έννοια που θεωρούμε ότι είναι πολύ αόριστη, το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημέρωσε ότι αναμένεται τροπολογία σύμφωνα με την οποία για την απόδειξη των δεσμών δεν θα αναζητούνται πλέον τα έγγραφα που απαιτεί ό νόμος αλλά θα αναζητούν το γεγονός της παραμονής στην Ελλάδα, και θα προταθεί να δέχονται οι Υπηρεσίες και τα τραπεζικά εμβάσματα ως απόδειξη δεσμών για τις κατηγορίες που δεν μπορούν να αποδείξουν πότε εισήλθαν στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με το θέμα των καθυστερήσεων στην απονομή της ιθαγένειας, μας ενημέρωσε ότι το έτος 2017 ήταν ένα έτος ρεκόρ απονομής Ελληνικής Ιθαγένειας και ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να απονέμονται οι ιθαγένειες ταχύτερα. Ένας πολύ σοβαρός λόγος για τις καθυστερήσεις αυτές είναι, εκτός από την υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι αλλαγές που έγιναν στην σύνθεση των επιτροπών, που είχαν ως αποτέλεσμα την δυσκολία στην συγκέντρωσή τους και άρα στην πολύ λιγότερο αποτελεσματική λειτουργία τους.

Το Υπουργείο μας ενημέρωσε για μια σειρά αλλαγών που θα ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες, αναφορικά με την ιθαγένεια και οι οποίες είναι:

-Μια τροπολογία, σύμφωνα με την οποία για την κατάθεση της αίτησης κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω φοίτησης θα λαμβάνονται υπόψη πλέον και όλα τα σχολεία τα οποία ακολουθούν το Ελληνικό υποχρεωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης, άρα όχι μόνο τα δημοσία σχολεία.

-Η ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα απονέμεται σε όσους έχουν 12 και πλέον έτη στην Ελλάδα με έγκυρο τίτλο διαμονής, και όχι μόνο με άδεια διαμονής (άρα θα λαμβάνονται υπόψη και τα διαστήματα που οι αιτούντες είχαν μόνο π.χ. μπλε βεβαιώσεις ή ειδικές βεβαιώσεις κ.τ.λ.)

-Καταργείται η τροπολογία η οποία επέτρεπε σε όσους έχουν οποιονδήποτε τίτλο νόμιμης διαμονής να καταθέτουν την αίτηση για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας μόνο αν η πρώτη τους άδεια είχε εκδοθεί από τον Μάρτιο του 2005 και έπειτα.

-Με τροπολογία που ψηφίστηκε στις 23-03-2018 θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας και όσοι κατέχουν άδειες επενδυτικής δραστηριότητας  και άδειες δεκαετούς ή αορίστου διαμονής.

– Για την διαδικασία της συνέντευξης θα υπάρξει Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο, με 300 συνολικά ερωτήσεις εκ των οποίων οι αιτούντες θα εξετάζονται σε 30 ερωτήσεις με διαβαθμισμένη (αυξανόμενη) δυσκολία.

-Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους αιτούντες ηλικίας άνω των 65 ετών ως προς τον τρόπο εξέτασής τους από τις αρμόδιες επιτροπές πολιτογράφησης.

Τέθηκε επίσης το θέμα της διόρθωσης των Ελληνικών Ληξιαρχικών Πράξεων Γεννήσεων στην απόδοση της Ιθαγένειας με φοίτηση, τις οποίες καταθέτουν όσοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια, οι οποίες συχνά έχουν σφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν με δικαστική απόφαση. Έτσι προκειμένου να αποφευχθεί η αίτηση στο Δικαστήριο, προτάθηκε να εκδοθεί σχετική τροπολογία που να επιτρέπει στις Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης να παραλαμβάνουν τις αλλοδαπές πράξεις γέννησης (αυτές από την χώρα καταγωγής του αλλοδαπού) εφόσον δεν έχουν σφάλματα, αντί των Ελληνικών ενώ στους ενηλικιωθέντες που λαμβάνουν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση προτάθηκε όποια τυχόν διόρθωση γίνεται να γίνεται με πράξη του Δημάρχου για οικονομία χρόνου.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα των παιδιών με ειδικές ανάγκες/ικανότητες τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν έχουν την απαιτούμενη φοίτηση σε σχολεία για να λάβουν τη Ελληνική Ιθαγένεια, γιατί παρακολουθούν ειδικά σχολεία, και ενημερωθήκαμε ότι θα υπάρξει και για αυτά πρόβλεψη στον νόμο για να τους χορηγείται η Ελληνική Ιθαγένεια. Ως προς τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν χάσει και οι δύο την άδεια διαμονής και την έλαβαν πάλι με τους εξαιρετικούς λόγους, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια νομοθετική πρόβλεψη.

Τέθηκε επίσης το πολύ σοβαρό θέμα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, αφού οι υπάλληλοι είναι δυσανάλογα λιγότεροι σε σχέση με τους πολίτες που εξυπηρετούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών διαμονής και στην απονομής της ιθαγένειας, αλλά και να ταλαιπωρούνται τόσο οι πολίτες όσο και οι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Ευελπιστούμε οι προτάσεις αυτές να ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες θεωρούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα βελτιώσουν αισθητά την ζωή τόσο των μεταναστών όσο και την λειτουργία των ίδιων των Υπηρεσιών.

Επιμέλεια θεμάτων  Εμίρα Ζαΐμη Δικηγόρος Αντιπρόεδρος Οργάνωσης Αρωγή.

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top