Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Εγκύκλιος αριθ. 13/2017 για τον ανακαθορισμό αρχών έκδοσης αδειών διαμονής «εξαιρετικών λόγων από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στην Ελλάδα για μετανάστες που θέλουν να κάνουν αίτηση για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους είναι :

• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,

• αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

• αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,

• προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους, • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,

• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,

• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

• βιβλιάρια υγείας,

• λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,

• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,

• αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,

• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

• δικαστικές αποφάσεις,

• αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,

• αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),

• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,

• αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,

• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

• απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα

• υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα

Η ανωτέρω καταγραφή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση ιδιωτικών εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεων ιδιωτών και εν γένει εγγράφων που με βάση την κοινή πείρα και λογική δεν αποτελούν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, πλην εγγράφων που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν συνταχθεί σε παρελθόντα χρόνο και έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος.

Υπενθυμίζουμε από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών διαμονής, που χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top