ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Τα έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με την χώρα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Εγκύκλιος αριθ. 13/2017 για τον ανακαθορισμό αρχών έκδοσης αδειών διαμονής «εξαιρετικών λόγων από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα έγγραφα β που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με την χώρα για μετανάστες που θέλουν να κάνουν αίτηση για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους είναι :

Τα έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με την χώρα

Τα έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη δεσμών με τη Χώρα αναφέρονται ομοίως στην κ.υ.α. 68019/2015 (2272 Β΄) και είναι τα κάτωθι:

α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,

β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,

δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,

ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη ή ομογενή,

ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,

θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος. Ομοίως, τα ανωτέρω έγγραφα έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Ωστόσο δεν μπορούν να συνεκτιμηθούν ως έγγραφα που αποδεικνύουν δεσμούς με τη Χώρα δικαστικές αποφάσεις (καταδικαστικές ή αθωωτικές), ιατρικές εξετάσεις, απόσπασμα δελτίου αδικημάτων από τις Αστυνομικές Αρχές, βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ιδιωτών, βεβαιώσεις αλλοδαπών προξενικών αρχών και εν γένει έγγραφα είτε με αρνητικό χαρακτήρα είτε αυτά το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να επαληθευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top