Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

ΣΤ2.5 Αρχική χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 83

ΣΤ2.5 Αρχική χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 83

• Αντίγραφο του δελτίου διαμονής
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου για τις αφιξαναχωρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή αδελφό/η ανήλικου Έλληνα
• Αντίγραφο του Δελτίου Διαμονής
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
• Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top