ΑΛΒΑΝΙΑ

Σύναψη Γάμου στην Αλβανική Πρεσβεία στην Ελλάδα

Σύναψη Γάμου στην Αλβανική Πρεσβεία στην Ελλάδα

 

Στο Προξενικό Γραφείο της Αλβανικής Πρεσβεία στην Αθήνα, είναι δυνατή η σύναψη γάμου μεταξύ δύο Αλβανών υπηκόων. Πιο συγκεκριμένα Α. Γάμος μεταξύ Αλβανού Υπηκόου με Έλληνα Υπήκοο. Β. Γάμος μεταξύ Αλβανού Υπηκόου και Υπηκόου με διπλή υπηκοότητα. Εκδίδονται μόνο στους αρμόδιους δήμους στην Ελλάδα ή στην Αλβανία.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους γάμους:

 

 

A. Στην περίπτωση γάμου μεταξύ δύο Αλβανών Υπηκόων οι Αλβανοί πολίτες πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως, στο Προξενικό Γραφείο, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Πιστοποιητικό Γεννήσεως, το διεθνές μοντέλο, θεωρημένο μόνο από την αρμόδια υπηρεσία. Β. Πιστοποιητικό για σύναψη γάμου, το διεθνές μοντέλο, θεωρημένο μόνο από την αρμόδια υπηρεσία. Γ. Τα διαβατήρια Δ. Δύο μάρτυρες, με τα διαβατήρια τους ή τις ταυτότητες τους. Οι μάρτυρες δεν πρέπει να είναι μέλη της οικογένειας του ανερχόμενου ζευγαριού.

Το Πιστοποιητικό για Σύναψη Γάμου εκδίδεται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των προαναφερθέντων πιστοποιητικών στην Αλβανική Πρεσβεία. Δεν απαιτείται κάποιο ραντεβού. Το παράβολο για το πιστοποιητικό Γάμου ανέρχεται στα 30 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να πληρωθεί μέσω τραπέζης (Τράπεζα Πειραιώς) στον λογαριασμό 5053- 047484-795.

B. Στην περίπτωση γάμου μεταξύ ενός Αλβανού Υπηκόου και ενός Έλληνα Υπηκόου, από τη στιγμή που ο γάμος δεν πραγματοποιείται στην πρεσβεία σας διευκρινίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο δήμο όπου θα συνάψουν τον πολιτικό γάμο.

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top