ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Shtyhet kohëzgjatja e Lejeve të Qëndrimit

Ministria e Brendëshme e Greqisë lajmëron se me vendim të zëvëndës ministrit të brendëshëm, Leonidhas Grigorakos:

 Të gjitha lejet e qëndrimit që skadojnë nga data 01.01.2014 deri në datë 30.04.2014 i shtyhet afati  automatikisht edhe 5 muaj nga data e skadimit pa qënë e nevojshme të paguhet gjobë. 

Gjatë këtij afati pesë mujorë, qytetari i vëndit të tretë konsiderohet se jeton në mënyrë të ligjëshëme në Greqi.

Aplikim për rinovim gjatë kësaj periudhe 5 mujore quhen të vlefshme nëse vërtetohet arsye e veçantë.

 

Ky vendim u morrë për shkak të problemeve të shumta që janë krijuar nga funksionimi i Shërbimeve me një Ndalesë në Drejtoritë e Emigracionit të Drejtorive të Decentralizuara që për shkak të mospatjes të personelit të duhur , arrijnë të shërbejnë një numër shumë të vogël emigrantësh në ditë

 

Për këtë problem në fillim të Janarit u ndërrmor një takim në ministrinë e brendëshme nga  Përfaqësuesi i SEM BASHKISË KORIDHALO Fatos Malaj, kryeredaktori i WWW.ALBANIANS.GR  Gaston Sanxhaku, nga përfaqësuesja e Grupit të Emigracionit AROGI, Esmeralda Arifi dhe menaxhuesi i grupit GENERATION 2.0  Nikos Deji Odubitan, të cilët mbasi kishin vizituat disa drejtori të emigracionit dhe panë problemet e shumta që ekzistojnë, kërkuan nga Ministria e Brendëshme të shtyhet data e skadimit me qëllim mos të paguajnë gjobë emigrantët të cilëve ju skadon leja e qëndrimit dhe nuk mund të aplikojnë jo ngaqë nuk kanë mundësi por ngaqë shërbimet me një ndalesë në Drejtoritë e Emigracionit nuk kanë ende kapacitete për të përballuar numrin e madh të emigrantëve. Një kërkesë kjo që u dëgjua menjëherë dhe dëshirojmë të falenderojmë zvministrin e Brendëshëm Z. Leonidha Grigorako

 

Gjithashtu në qakoren e lëshuar nënvizohet se

  1. Emigrantët të cilët lejet e qëndrimit ju skadonin gjatë muajit Dhjetor dhe kanë të drejtë rinovimi, do paguajnë gjobë gjatë aplikimit për rinovim  sepse nuk përfshihen në lehtësimin e lartpërmendur.
  2. Rinovimi i vërtetimeve të aplikimit të tipit A do vazhdoj të bëhet normalisht nga shërbimet si dhe aplimiki dhe nxjerrja e vërtetimeve specifike për qëndrim të ligjëshëm
  3. Do shërbehen normalisht qytetarët e vëndeve të treta që hyjnë për herë të parë, të bazuar në pikat e ligjit 3386/2005 dhe kërkojnë dhënje të lejes të qëndrimit për herë të parë.
  4. Të gjitha kërkesat që janë marrë nga shërbimet deri më sot do kontrollohen pa qënë e nevojshme që të interesuarit të shkojnë sërisht në shërbimet e emigracionit, por duke patur parasysh se hyrja në fuqi transferohet mbas skadimit të afatit 5mujorë
  5. Të lartpërmendurat nuk prekin lejet e qëndrimi që nxirren nga Ministria e Brendëshme të cilat rinovohen normalisht.

Shënim albanians.gr. Ku është fjala Shërbime do të thotë Shërbime e Emigracionit në Drejtoritë e Decentralizuara

 

Për Albanians.gr

Gaston Sanxhaku

Lexoni më poshtë në Greqisht qarkoren e Ministrisë të Brendëshme e firmosur nga zvministri i Brendëshëm Leonidhas Grigorakos

Pages: 1 2

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top