Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

ΠΡΟΣΟΧΗ Διευκρίνιση σχετικά με τις άδειες διαμονής πενταετίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ Διευκρίνιση σχετικά με τις άδειες διαμονής πενταετίας

Ο Κώδικας Μετανάστευσης προβλέπει 2 είδη άδειων διαμονής που έχουν χρονική διάρκεια 5 ετών

Την  Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (Ζ1) και την άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς(Ζ2)

Η Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι η άδεια με την οποία παρέχει δικαίωμα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτεί εισόδημα, ένσημα  κτλ

Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς είναι η άδεια που δίνεται σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους

Αναλυτικά διαβάστε τα δικαιολογητικά  Ζ1 και Ζ2

 Όλα τα δικαιολογητικά για τις Άδειες Διαμονής

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top