Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ από 16/09/2016

Πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ από 16/09/2016

ΤΜΗΜΑ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ    

 9.00 – 10.00  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

10.00- 14.00  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

– Προέλεγχος και  κατάθεση νέων αιτήσεων  συνοδευόμενη με τα κατά   περίπτωση

απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4332/2015 .( Γέννηση -Φοίτηση )

– Προέλεγχος και  κατάθεση  (ανάλογα με την περίπτωση)  Δήλωσης – Αίτησης ενεργοποίησης εκκρεμούς αίτησης του  Ν.3838/2010,συνοδευόμενη με επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά όπου  απαιτούνται  για την υπαγωγή  στις νέες διατάξεις .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν ώστε κατά προσέλευση στην υπηρεσία για κατάθεση να έχουν συμπληρωμένη την  Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο σώμα της Αίτησης – Δήλωσης  και    να υποβάλουν όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 και ιδιαίτερα της Εγκυκλίου με αριθ΄29/28/8/2015 του Υπ. Εσωτερικών (www.ypes.gr)   ούτως ώστε να αποφεύγεται η περιττή αλληλογραφία κατά  το στάδιο έλεγχου της αίτησης.

Η κατάθεση αίτησης με πληρότητα δικαιολογητικών θα συμβάλει  στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας .

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθ΄Φ130181/3076/ 25/1/2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σε συνέχεια της με αριθ΄29 εγκυκλίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης – αίτησης κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας με τις διατάξεις του 4332/2015(Γέννηση – Φοίτηση ) με  συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

Για τα έντυπα αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – προϋποθέσεις  για κάθε κατηγορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερωθούν και παράλληλα  να τα  εκτυπώσουν  από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr) στην  ενότητα Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής – Διεύθυνση Ιθαγένειας – Εγκύκλιοι (αριθ.29).

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00 – 14.00

Προέλεγχος και κατάθεση  αιτήσεων Κ.Ε.Ι. και Μητρώα Αρρένων κατ΄εξαίρεση.

Κατ΄ εξαίρεση επίσης θα δίνεται πορεία φακέλου και μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των πολιτών από την ηλεκτρονική σελίδα  του ΥΠ. ΕΣ. και στον σύνδεσμο www.ypes.gr:  πορεία υπόθεσης κτήσης Ιθαγένειας  (σχετικό εικονίδιο).

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Προέλεγχος και κατάθεση αιτήσεων ομογενών Αλλοδαπών όλες τις ημέρες της εβδομάδας

9.00- 14.00

ΤΡΙΤΗ

9.00- 14.00

Πορεία φακέλου κατ΄ εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ενημέρωση  πορείας φακέλου των πολιτών από την ηλεκτρονική σελίδα  του ΥΠ. ΕΣ. και στον σύνδεσμο www.ypes.gr:  πορεία υπόθεσης κτήσης Ιθαγένειας  (σχετικό εικονίδιο).

ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

9.00- 10.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

10.00 – 14.00 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Προέλεγχος και κατάθεση αιτήσεων Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών (ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ).

Για το έντυπο αίτησης καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – προϋποθέσεις  για κάθε κατηγορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερωθούν και παράλληλα  να τα  εκτυπώσουν  από την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr) στην  ενότητα Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής – Διεύθυνση Ιθαγένειας – Έντυπα αιτήσεων .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται Ηλεκτρονικό παράβολο.  Εγκύκλιος αριθ. 26 /27/7/2015 Υπ.Εσ.

ΤΡΙΤΗ

9.00- 14.00

Πορεία φακέλου κατ΄ εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ενημέρωση  πορείας φακέλου των πολιτών από την ηλεκτρονική σελίδα  του ΥΠ. ΕΣ. και στον σύνδεσμο www.ypes.gr:  πορεία υπόθεσης κτήσης Ιθαγένειας  (σχετικό εικονίδιο).

 

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτογράφησης  κατόπιν προσκλήσεων .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ορκωμοσίες Αλλογενών και Ομογενών (όπου απαιτείται ) αλλοδαπών  κατόπιν προσκλήσεων .

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

7.30 – 15.30

Η Γραμματεία δέχεται καθημερινά για παραλαβή – κατάθεση εγγράφων – αιτήσεων   και συμπληρωματικών δικαιολογητικών  με ευθύνη του διοικούμενου  και χωρίς προηγούμενο έλεγχο από  εισηγητή .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΟΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  Η  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ  – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ .

Σημείωση :

1) Για την ενημέρωση πορείας εξέτασης του φακέλου  μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον παρακάτω σύνδεσμο : www.ypes.gr: πορεία υπόθεσης κτήσης Ιθαγένειας  (σχετικό εικονίδιο).

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται επικοινωνία με τον εισηγητή της υπόθεσης (πορεία φακέλου)  αυτή θα γίνεται κάθε Τρίτη  για το Τμήμα πολιτογράφησης και κάθε Τετάρτη   για το Τμήμα Ιθαγένειας και σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα της υπηρεσίας .

2)Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει από 16/09/2016.

3) Το πρόγραμμα βρίσκεται  στην ιστοσελίδα  http://www.apdattikis.gov.gr- στις  Ανακοινώσεις και στο μενού υποθέσεις πολιτών – πολιτογράφηση Δήμου Αθηναίων .

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top