Shqip

Prezantohet Profili i Migracionit për Shqipërinë për vitin 2013

Profili i Migracionit pasqyron situatën migratore në Shqipëri për vitin 2013 bazuar në të dhënat statistikore dhe analizën e ndërmarrë nga një sërë Ministrish dhe Institucionesh shqiptare ndër të cilat, Ministria e Punëve të Brendshme (përfshirë Departamentin për Kufirin dhe Migracionin në Policinë e Shtetit), Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (përfshirë Shërbimin Kombëtar të Punësimit), Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Statistikave. Hartimi dhe përditësimi i profileve të migracionit, është një tregues i menaxhimit bashkëkohor të migracionit, por dhe një kontribut i Qeverisë në informimin publik mbi situatën migratore në vend.

LEXONI KËTU Profili i Migracionit për Shqipërinë

Profili_i_Zgjeruar_i_Migracionit_-_Shqiperi_2013

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top