ΑΛΒΑΝΙΑ

Πληρεξούσια και γνήσιο υπογραφής σε δηλώσεις

Πληρεξούσια και γνήσιο υπογραφής σε δηλώσεις

Στην Πρεσβεία δύναται ΜΟΝΟ η σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων με την αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως, προσκομίζοντας το Αλβανικό διαβατήριο ή την Αλβανική ταυτότητα του καθώς και τον αριθμό διαβατηρίου του εκπροσώπου του, ή σε περίπτωση της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους, απαιτείται το πλήρες ονοματεπώνυμο του, Ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου είναι εγγεγραμμένος, ο Αριθμός Αδείας και το ΑΦΜ του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων για αγοροπωλησίες, δωρεές κινητών και ακινήτων περιουσιών, καθώς και χρηματικές συναλλαγές σε τράπεζες ή άλλων χρηματοοικονομικών φορών, όπως αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών, μεταφορές, εμβάσματα, άνοιγμα λογαριασμού, μεταβολή στοιχείων των δικαιούχων του τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π. Τα πληρεξούσια θα πρέπει να φέρουν εκ των υστέρων σφραγίδες εξακρίβωσης γνησιότητας του εγγράφου από το εκάστοτε Πρωτοδικείο, το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και της Αλβανικής Πρεσβείας. Στην Πρεσβεία δύναται και το γνήσιο της υπογραφής σε πάσα φύσεως δηλώσεων. Το τέλος για την σύνταξη πληρεξουσίων και το γνήσιο της υπογραφής σε δηλώσεις είναι 20 Ευρώ και η καταβολή του γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό με αρ. 5053-047484- 795, της Τράπεζας Πειραιώς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top