Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Περιφερειακή Διεύθυνση A βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής θα κατατίθενται αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία.

           Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής:

Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι

1oς όροφος
(γραφείο Ιθαγένειας)

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή

09.00 – 13.00

Δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται τις ίδιες ημέρες, 13.00 – 13.30

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top