Ειδήσεις για μετανάστες

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρωμή παραβόλων για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ.: οικ.45354

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρωμή παραβόλων μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (65 Α΄)

Μετά τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας (65 Α΄), υπενθυμίζεται ότι κατά το οριζόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα – από 28.6.2015 έως 6.7.2015 – τα παράβολα για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να πληρωθούν, είτε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται αδυναμία πληρωμής του παραβόλου λόγω της τραπεζικής αργίας και ειδικά μόνο για την περίοδο αυτή, μπορούν οι υπηρεσίες σας να δέχονται το αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης και να χορηγούν απλό αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματος. Μετά το πέρας της κρίσιμης περιόδου και την εξομάλυνση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους το παράβολο και θα χορηγείται η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 (μπλε βεβαίωση).

Τα ανωτέρω δεν θα ισχύσουν για τις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπου η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, εφόσον δεν συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η άδεια διαμονής λήγει εντός του κρίσιμου χρονικού διαστήματος, δεν προσέλθει για την ανανέωσή της, μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα μετά τη λήξη της ανωτέρω κρίσιμης περιόδου και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα αιτήματα αυτά θα εξετασθούν ως εμπρόθεσμα, σε περίπτωση που εντός του υπόψη χρονικού διαστήματος έληξε η άδεια διαμονής ή με πρόστιμο, σε περίπτωση που εντός του ίδιου διαστήματος έληγε ο μήνας από τη λήξη της άδειας διαμονής, εκτιμώντας τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας.

Οι υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως απέχουν από τις διαδικασίες απομάκρυνσης όσων έχουν αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω. Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Παπαδόπουλος

 

Πηγή:  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21205

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top