Ειδήσεις για μετανάστες

Παρεμβάσεις στον Κωδικά Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Ο ν. 4251/14 ήρθε καθυστερημένα να ρυθμίσει θέματα χορήγησης αδειών διαμονής και ένταξης σε υπηκόους τρίτων χωρών φιλοδοξώντας να παρέχει λύσεις και να εκσυγχρονίσει ένα θεσμικό πλαίσιο που είχε «ξεμείνει» στην προ κρίσης εποχή. Επιχείρησε να συγκεντρώσει τη σκόρπια νομοθεσία που έως τότε αντιμετώπιζε περιπτωσιολογικά τη μετανάστευση με μόνη πολιτική τις κατά καιρούς «νομιμοποιήσεις» όταν η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο. Η αδυναμία διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και η ανικανότητα διοίκησης του φαινομένου ήταν οι αιτίες για τις προβλέψεις αυτές.

Με δειλό τρόπο προσπάθησε να επουλώσει την απώλεια άνω των 100.000 αδειών διαμονής, που από το 2010 και μετά για λόγους που είναι γνωστοί σε όλους, άρχιζαν μαζικά να μην ανανεώνονται. Μέσω των μεταβατικών διατάξεων οι άδειες ανανεώνονται με το βιβλιάριο υγείας και χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις για το συντηρούμενο μέλος της οικογένειας. Προσπάθησε να διαχειριστεί την αυταρχική πολιτική και κοινωνική στροφή του 2011 με το πάγωμα της απόδοσης ιθαγένειας σε άνω των 130.000 δικαιούχων. Θεσμοθέτησε την άδεια δεύτερης γενιάς. Αλλοδαποί μεν με ευνοϊκούς όρους δε.

Περιόρισε το δικαίωμα σε άδεια μακράς διάρκειας καθώς όρισε ως υποχρεωτική τη μετατροπή της σε πενταετή που επιτρέπει την κινητικότητα εντός του χώρου Σένγκεν. Επένδυσε στην οικιοθελή απομάκρυνση των μεταναστών προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε παρέμβαση επί αυτών των ρυθμίσεων, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δίνει τον τόνο μιας πολιτικής που θα προστατεύει το δικαίωμα, θα αντιμετωπίζει τον μετανάστη και την οικογένεια του ισότιμα, θα εφαρμόζει πολιτικές προστασίας του ασθενέστερου και θα θεσμοθετεί την παρέμβαση στη διαμόρφωση νομοθετημάτων και πολιτικών.

Σε αυτή τη λογική καταθέτω προτάσεις που ανοίγουν τη συζήτηση:

Επαναφορά στο σύστημα αδειοδότησης. Απλοποίηση – διοικητική αποκέντρωση της χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Πρόσβαση σε όσους είχαν άδεια την τελευταία δεκαετία, την απώλεσαν, αλλά δεν απεντάχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση στην εργασία, έστω και την ανασφάλιστη ή είναι μέλη οικογένειας με τουλάχιστον ένα μέλος να κατέχει ισχυρή άδεια.
Να θεωρείται, εξίσου, σύσταση οικογένειας στη χώρα και να παρέχει πρόσβαση σε άδεια διαμονής η τεκνοποίηση πλέον του γάμου που ισχύει ήδη. Προϋπόθεση η κατοχή άδειας από ένα μέλος οικογένειας.
Η ασφαλιστική ενημερότητα να είναι το πάγιο σύστημα ανανέωσης της άδειας διαμονής για εργασία.
Η αξία του παραβόλου πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%.
Το απαιτούμενο εισόδημα που πρέπει να κατέχει για να μπορέσει κάποιος να συνενωθεί με την οικογένεια του να προσαρμοστεί σε σημερινά δεδομένα Ανάλογη πρόβλεψη για την πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Το δικαίωμα σε άδειας μακράς διάρκειας πρέπει να διατηρείται πλην των περιπτώσεων που έχουν πάψει να διαβιούν στη χώρα.
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, επέκταση των σημείων μίας στάσης όπου απαιτείται.
Αντικατάσταση των Σ.Ε.Μ. – Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών ή παράλληλη λειτουργία τους με θεσμό, όπου οι Μεταναστευτικές οργανώσεις, οι Υπηρεσίες μίας στάσης και ο φορέας νομοθέτησης-Υπες θα παρακολουθούν, θα διατυπώνουν προτάσεις, θα μεσολαβούν, θα εκτελούν αποκεντρωμένα και με διαφάνεια προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Η ένταξη σε υπερτοπικό επίπεδο (νομοθέτηση, κατάθεση προτάσεων κλπ.) θα πρέπει να έχει θεσμικό χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας τυχόν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί.
 

Αθήνα 19/2/2015

Ηλίας Χρονόπουλος

Προϊστάμενος ΔΑΜ Αθηνών Α

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top