Ειδήσεις για μετανάστες

Παράταση στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η εξαγορά ασφάλισης ΙΚΑ για την χορήγηση άδειας διαμονής

Παράταση στην εξαγορά ασφάλισης ΙΚΑ για την χορήγηση άδειας διαμονής

[maxbutton id=”5″]

Ενόψει αναμονής σχετικής εγκυκλίου απο το ΙΚΑ δίνεται παράταση για την εξαγορά ασφάλισης ΙΚΑ για την χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε συνέχεια οδηγιών του Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την υπαγωγή στις ειδικές διατάξεις για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε περιπτώσεις που πολίτες τρίτων χωρών δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και δεδομένου ότι το ΙΚΑ δεν έχει ακόμη προβεί σε έκδοση σχετικής εγκυκλίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και ενόψει συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, όπως αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα και στο διάστημα που μεσολαβεί, όπως απέχουν από κάθε απορριπτική ενέργεια, στις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμεί η προσκόμιση του αποδεικτικού εξαγοράς απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, πέραν του εξαμήνου και εφόσον ο φάκελος με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Επιπροσθέτως τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει το εν λόγω δικαίωμα και μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης και έως τη συμπλήρωση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς.

Τέλος, σε συνέχεια ερωτημάτων, των οποίων η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να εξετάζουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της ασφαλιστικής ικανότητας, χωρίς περαιτέρω έλεγχο του εάν αυτή κατοχυρώθηκε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα της υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν διαδικασία επαναφοράς στη νομιμότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

www.dikaiologitika.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top