Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Παραδείγματα Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης

Παραδείγματα Κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης

Παράδειγμα 1: Τέκνο γεννημένο την 1η/1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Ο πατέρας του έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του δεν διέθετε κατά το χρόνο εκείνο τίτλο νόμιμης διαμονής. Σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς σε ισχύ.
Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

 

[maxbutton id=”4″]

 

Εάν το παραπάνω τέκνο αποφοίτησε από την Α΄ τάξη ελληνικού δημοτικού σχολείου, στη συνέχεια διέκοψε τη φοίτηση του ελληνικού σχολείου φοιτώντας σε τάξη αλλοδαπού σχολείου στην Ελλάδα (π.χ. αιγυπτιακού) και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του παρακολουθεί και πάλι ελληνικό σχολείο, οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Παράδειγμα 2: Τέκνο γεννημένο την 1η/1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Οι γονείς του τακτοποιήθηκαν για πρώτη φορά με άδεια διαμονής την 1η/1/2006 και σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σε ισχύ.
Οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση ακόμα και αν ο ένας εξ΄ αυτών συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα, δεδομένου ότι η αφετηρία της απαιτούμενης δεκαετούς νόμιμης διαμονής τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του τέκνου.

Παράδειγμα 3: Τέκνο που θα γεννηθεί την 1η/10/2015 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), υπό την προϋπόθεση της εγγραφής του στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου. Ο πατέρας του θα έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο γέννησής του τριετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του τακτοποιείται για πρώτη φορά με άδεια διαμονής ομογενούς την 10η/8/2016.
Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση με τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής του πατέρα, δηλ. την 1η/10/2022.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top