ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Online υπηρεσίες της Αλβανικής Πρεσβείας. Δείτε πια πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε χωρίς να πάτε στην Πρεσβεία  

Online υπηρεσίες της Αλβανικής Πρεσβείας. Δείτε πια πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε χωρίς να πάτε στην Πρεσβεία

Το Υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας  και η Αλβανική Πρεσβεία ενημερώνουν οτι από 1 Μάιου 2017, 23 υπηρεσίες για τους πολίτες θα γίνουν μόνο ονλινε (δεν θα χρειαστεί η φυσική παρουσία του πολίτη στην πρεσβεία) και μόνο 13 υπηρεσίες θα χρειάζεται  ο πολίτης να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να υπογράψει στις Πρεσβείες  ή στα Προξενιά της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

23 υπηρεσίες οι οποίες γίνονται ΜΟΝΟ ONLINE

 1. Αίτηση για Γενική Βοήθεια (Aplikim për Asistencë të Përgjithshme)
 2. Αίτηση για Βοήθεια για αλβανούς  υπηκόους που έχουν εξαφανιστεί  (Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur)
 3. Αίτηση για Βοήθεια για αλβανούς  υπηκόους που έχουν φυλακιστεί (Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur)
 4. Αίτηση για άδεια μεταφοράς σώματος (Aplikim për Leje Transport Trupi)
 5. Αίτηση για εγγραφή τέκνου (Aplikim për Regjistrim fëmije)
 6. Αίτηση για πιστοποιητικό γέννησης(Aplikim për Çertifikatë Lindje)
 7. Αίτηση για εγγραφή γάμου (Aplikim për Regjistrim Martese)
 8. Αίτηση για πιστοποιητικό γάμου (Aplikim për Çertifikatë Martese)
 9. Αίτηση για εγγραφή θανάτου (Aplikim për Regjistrim Vdekje)
 10. Αίτηση για πιστοποιητικό θανάτου (Aplikim për Çertifikatë Vdekje)
 11. Αίτηση για οικογενειακό πιστοποιητικό (Aplikim për Çertifikatë Familjare)
 12. Αίτηση για άδεια γάμου (Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)
 13. Αίτηση για  αντίγραφο εγγράφου (Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
 14. Αίτηση για αναγνώριση αντίγραφου με το γνήσιο (Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin)
 15. Αίτηση για προξενική βεβαίωση  για τα προσωπικά στοιχεία (Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale)
 16. Αίτηση για προξενική βεβαίωση για τα γνήσια στοιχεία (Αplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta)
 17. Αίτηση για βεβαίωση πιστοποιητικού γέννησης (Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje)
 18. Αίτηση για βεβαίωση πιστοποιητικού γάμου (Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese)
 19. Αίτηση για βεβαίωση οικογενειακού πιστοποιητικού (Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare)
 20. Αίτηση για προξενική βεβαίωση  (Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm)
 21. Αίτηση για μετάφραση  (Aplikim për Përkthim)
 22. Αίτηση για Νομιμοποίηση των εγγράφων (Aplikim për Legalizimin e dokumenteve)
 23. Αίτηση για άδεια για πέρασμα (Aplikim për Leje Kalimi)

 

13 υπηρεσίες για τις  οποίες ο πολίτης οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για να υπογράψει στις Πρεσβείες  ή στα Προξενιά της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

 1. Αίτηση για Αλβανική Υπηκοότητα  (Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie)
 2. Αίτηση για Αλβανική Υπηκοότητα  με αναγνώριση (Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje)
 3. Αίτηση για να ξανα-κερδίσεις την Αλβανική Υπηκοότητα (Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare)
 4. Αίτηση για να εγκαταλείψεις την Αλβανική Υπηκοότητα (Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare)
 5. Αίτηση για γάμο με Αλβανό υπήκοο (Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar)
 6. Αίτηση για γάμο με ξένο  υπήκοο (Aplikim për Lidhje Martese me të huaj
 7. Αίτηση για ειδική Εξουσιοδότηση (Aplikim për Prokurë të Posaçme)
 8. Αίτηση  για Δήλωση Συμβολαιογράφου (Aplikim për Deklaratë Noteriale)
 9. Αίτηση  για το γνήσιο της υπογραφής (Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi)
 10. Αίτηση για αναφορά  (Aplikim për Procesverbal)
 11. Αίτηση για Διαβατήριο και Ταυτότητα  (Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë)
 12. Αίτηση για προξενική βεβαίωση ταυτότητας (Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti)
 13. Αίτηση για Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) (Aplikim për Vize)

 

Τις ονλινε προξενικές υπηρεσίες θα τα βρείτε

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας
http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online

 

Και στο κυβερνητικό πορταλ
https://e-albania.al/sherbimet-rezultatet.aspx?search=mpj

Τηλέφωνα της Αλβανικής Πρεσβείας στην Αθηνά

https://albanians.gr/presvia-tis-alvanias-stin-athina.html

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top