Ειδήσεις για μετανάστες

Νέο νομοσχέδιο για τους μετανάστες στην Ελλάδα. Τι Αλλάξει, τι προβλέπει

Το νέο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στο Ελληνικό κοινοβούλιο θα φέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές στο Μεταναστευτικό Δίκαιο, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Στο νομοσχέδιο αυτό, προβλέπεται ότι πλέον αίτηση για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι είχαν στο παρελθόν έστω μια άδεια διαμονής, ούτε όσοι εισήλθαν στην Ελλάδα με θεώρηση εισόδου (visa) τα τελευταία τρία έτη και οι οποίοι μέχρι τώρα μπορούσαν να ζητήσουν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους εφόσον είχαν αποδεικτικά δεσμών για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Καταργούνται συνεπώς αυτές οι δύο κατηγορίες και θα συνεχίσουν να μπορούν να καταθέτουν αίτηση όσοι ζουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια, αρκεί όμως να έχουν έγγραφα από δημόσιους κρατικούς φορείς, ενώ μέχρι σήμερα γίνονταν δεκτά και έγγραφα από ιδιωτικούς φορείς (εμβάσματα από Τράπεζες, εξετάσεις κ.τ.λ.), γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να κάνουν αίτηση για άδεια διαμονής πολλοί χιλιάδες μετανάστες.

Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει ότι και οι αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και ακόμη δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα εξεταστούν με τα νέα αυτά κριτήρια που θα θέσει ο νόμος, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μαζικές εκδόσεις απορριπτικών αποφάσεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αφού η πλειοψηφία των μεταναστών δεν κατέχουν έγγραφα αποδεικτικά της διαμονής από κρατικούς φορείς, αλλά από ιδιωτικούς, αφού ως στερούμενοι αδειών διαμονής δεν μπορούν να συναλλαχθούν με το κράτος.

Οι μεταβολές αυτές σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα τεθούν σε ισχύ τρεις μήνες μετά την δημοσίευση του Νομοσχεδίου αυτού ως Νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Το νομοσχέδιο αυτό φέρνει ωστόσο και κάποιες θετικές αλλαγές.

Η άδεια διαμονής που θα εκδίδεται βάσει των όσων αναφέραμε πιο πάνω, θα έχει ισχύ τριών ετών και το παράβολό της θα κοστίζει 300€, ενώ η αντίστοιχη άδεια σήμερα είναι για δύο έτη με παράβολο που κοστίζει 300€.

Ένα άλλο θετικό σημείο του Νομοσχεδίου είναι ότι εξισώνει τον θεσμό του γάμου με τον θεσμό της αποδεδειγμένης συμβίωσης, δηλαδή ένα ζευγάρι που έχει παντρευτεί θεωρείται ότι έχει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και στο Μεταναστευτικό Δίκαιο με ένα ζευγάρι που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (δηλαδή τόσο τα ετερόφυλα όσο και τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως προβλέπει ο νόμος), με μια επιπρόσθετη αλλαγή, αυτή της μεταφοράς της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για την κατάθεση αίτησης για άδεια διαμονής ως συντρόφου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά στις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει και στην ταχύτητα της έκδοσης της άδειας διαμονής.

Τέλος, άλλο ένα θετικό σημείο του Νομοσχεδίου είναι ότι θα λυθεί ένα σοβαρό ζήτημα για πολλούς γονείς, αφού θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους γονείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα έγγραφο νόμιμης διαμονής, να μπορούν να προβαίνουν σε ονοματοδοσία του παιδιού τους που γεννιέται στην Ελλάδα στο αντίστοιχο Ελληνικό Ληξιαρχείο, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να γίνει, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να μην μπορούν να προμηθευτούν με διαβατήριο και άλλα έγγραφα για το παιδί τους.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top