Shqip

Ministria e Brendëshme Kamera sigurie në çdo ambient në Shqipëri

Ministria e Brendëshme Kamera sigurie në çdo ambient në Shqipëri

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, njoftoi se subjektet private që u ofrojnë shërbime qytetarëve duhet të instalojnë kamera sigurie brenda datës 28 dhjetor, në kuadër të masave për parandalimin e ngjarjeve kriminale.

Ministri theksoi se “këto masa duhet të merren brenda datës 28 dhjetor, pas kësaj date do të ketë sanksione për ata që nuk i marrin”.

“Kjo nuk është shpikje e jona, por e botës. Nuk ndodh në botë që banka të zhvillojë aktivitetin pa asnjë masë dhe kur vidhet, gishtin ta drejtojë te policia. Të marrim masa të gjithë bashkë për ta bërë vendin më të sigurtë. Këto masa e bëjnë thuajse të pamundur ngjarjen kriminale. Duhet të bëjmë çfarë nuk është bërë në të shkuarën, duhet t’ia bëjmë të vështirë kriminelëve shkeljen e ligjit”, theksoi Tahiri.

Cilët subjekte duhet të vendosin kamera sigurie

Në bazë të këtij udhëzimi, subjektet që ruajnë e magazinojnë lëndë të rrezikshme – radioaktive, shpërthyese, helmuese, djegëse, plasëse apo piroteknike – duhet të instalojnë kamera të sigurisë me rezolucion të lartë; duhet të instalojnë kamera për leximin automatik të targave dhe ruajtjen e të dhënave të targave të mjeteve; duhet të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike.

Subjektet që ushtrojnë aktivitetin e transportit publik të udhëtarëve, nxënësve, studentëve, autobusë, taksi, duhet të instalojnë në automjetet që shërbejnë për transportin e udhëtarëve sistem GPS; të instalojnë në ambientet e brendshme sistem me kamera të sigurisë.

Ndërkohë që subjektet që ushtrojnë aktivitet gjatë natës – si lokale nate, disko pub e kështu me radhë – detyrohen që të instalojnë kamera të sigurisë së lartë; të instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave dhe ruajtjen e tyre; të pajisin punonjësit e sigurisë në hyrjet e lokaleve të natës me detektorë; të ontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike ku, përveç punonjësve në hyrje, duhet të kenë patjetër dhe një punonjës për çdo 40-50 konsumatorë apo për çdo 25 metra katrorë.

Subjektet që disponojnë lojëra fati apo kazino detyrohen që të instalojnë kamera për leximin automatik të targave të automjeteve dhe ruajtjen e tyre; të instalojnë një sistem me kamera të sigurisë brenda mjediseve; të pajisin me detektorë punonjësit në hyrje të subjekteve; të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë, pra Polici Private. Njëkohësisht të garantojnë instalimin e pajisjeve nëpërmjet të cilave hyrja e qytetarëve në kazino dhe lojëra fati do të bëhet vetëm nëpërmjet identifikimit me pasaportë apo kartë identiteti.

Të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet nga ora 23:00 (e natës) deri në  06:00 (të mëngjesit) detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë duke e miratuar paraprakisht skemën e vendosjes së tyre nga komisariati përkatës.

Subjektet që administrojnë ujësjellësit detyrohen të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë dhe njëkohësisht të instalojnë kamera të sigurisë së lartë.

Institucionet arsimore publike, private të të gjitha niveleve detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë me rezolucion të lartë në ambientet e brendshme, në korridore dhe në perimetrin e objektit.

Administratorët e stadiumeve, pallateve të sportit, kinema, teatër, salla koncertesh dhe muze detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë dhe të kontraktojnë shoqëri private.

Administratorët e bankave të nivelit të dytë detyrohen të instalojnë sisteme të kamerave të sigurisë; të pajisin punonjësit në hyrje me detektorë; të kontraktojnë polici private dhe të lidhin sinjalin e alarmit me sallat e komandimit të Policisë së Shtetit; të vendosin në hyrje të çdo banke sistem kafazesh për diversifikimin e hyrjes në mënyrë të kontrolluar.

Subjektet e këmbimit valutor dhe ato të tregtimit dhe përpunimit të metaleve të çmuara detyrohen të instalojnë sisteme të kamerave të sigurisë së lartë; të vendosin xhama antiplumb që ndan pjesën ku qëndron punonjësi që ofron shërbimin dhe pjesën ku mbahen vlerat monetare dhe ku i shërbehet klientit.

Subjekte që administrojnë hidrocentralet, termocentralet publikë dhe privatë dhe nënstacionet elektrike detyrohen që të instalojnë kamera të sigurisë së lartë dhe të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë, pra policitë private.

Administratorët e terminaleve, trageteve, aeroporteve, autobusëve, taksive dhe trenave detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë, të instalojnë sistem me kamera të leximit automatik të targave të automjeteve dhe kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike.

Qendrat Spitalore Universitare dhe Rajonale shëndetësore detyrohen të instalojnë sistem me kamera të sigurisë së lartë dhe të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike.

Subjektet që administrojnë kënde lojërash publike, private në ambientet e mbyllura, detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë.

Subjektet që kanë në pronësi dhe administrim qendra tregtare detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë; të instalojnë një sistem me kamera për leximin automatik të targave të mjeteve dhe ruajtjen e tyre deri në dy muaj; të kontraktojnë polici private; të ndërtojnë një qendër kontrolli në ambientet e tyre e cila ka lidhje të drejtpërdrejt me Policinë e Shtetit. Ndërkohë të përcaktojnë një person përgjegjës që duhet të mbajë kontakt permanent me Policinë e Shtetit.

Administratorët e tregjeve publike dhe private detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë. Të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtarinë në vend dhe që për realizmin e veprimtarisë së tyre ekonomike në ambiente të hapur apa të mbyllura kanë mbi 50 punonjës, detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë dhe të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike. Të gjitha subjektet që gjatë realizmit të aktivitetit të tyre financiar kanë një xhiro prej më shumë sesa 10 milionë lekë, detyrohen të instalojnë kamera të sigurisë së lartë.

Administratorët e parkingjeve publike dhe private të hapura apo të mbyllura të instalojnë kamera të sigurisë së lartë, si dhe kamera për memorizimin e targave të automjeteve në hyrje-daljet e objektit.

Institucionet shtetërore qendrore (përjashtuar Gardën e Republikës, Policinë e Shtetit, burgjet, bashkitë dhe ato që kanë masa nga Policia e Shtetit) detyrohen që të instalojnë kamera të sigurisë së lartë dhe të kontraktojnë shoqëri private të sigurisë fizike.

Pas dakordësimit me banorët e pallateve, administratorët e çdo pallati, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, mund të marrin masa për instalimin e kamareve të sigurisë në çdo hyrje pallati, sipas analizës së riskut nga Policia e Shtetit.

 

Të gjitha këto masa duhet të merren brenda datës 28 dhjetor.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top