Shqip

Leje qëndrimi për bashkim familjar për emigrantët që kanë lindur fëmijë në Greqi

Para pak ditësh u publikua qarkorja e re e Ministrisë së Brendëshme Greke, me anë të së cilës , parashikohen disa ndryshime në nxerrjen e lejes së qëndrimit për emigrantët që ndodhen në Greqi.

[maxbutton id=”5″]

Ndryshimi i parë është , se të gjithë emigrantët që kanë pasur dokumenta, gjatë dhjetvjeçarit të fundit, por i kanë humbur ato, mund të aplikojnë për leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme në drejtoritë e deçentralizuara, dhe jo në ministri në Pire.

Ndryshimi tjetër, është Leja e Qëndrimit për bashkim Familjar në Greqi, pa qënë e nevojshme të ndiqet proçedura e bashkimit famijlar nga autoritetet konsullore greke si dhe mbulimi finanaciar.

Ajo që duhet bërë kujdes dhe theksuar është se dispozitat e kësaj qarkoreje zbatohen vetëm për emigrantë që kanë lindur fëmijë në Greqi, dhe bashksshorti/ja është i ligjëshëm në Greqi. 

Pra me anë të kësaj Qarkoreje, zgjidhet problemi i nënave që kanë lindur fëmijë në Greqi por janë të paligjëshme.

Dokumentacioni

Formulari i aplikimit

– Dy (2) fotografi të kohëve të fundit, me format pasaporte, si dhe në trajtë elektronike të arkivuara në CD, në trajtën grafike JPEG 2000.

– Kopje e legalizuar e pasaportës së vlefshme

– Kopje e lejes së qëndrimit të personit që e ka në ngarkim, me vlefshmëri të paktën dy vjeçare

– Çertifikatë lindjeje e fëmijës (fëmijve), deri në datën e hyrjes në fuqi të ligjit 4332/2015.

– Dokumente që vërtetojnë se pas lindjes së fëmijve ka qëndruar në Greqi

– Aftësi siguruese të ngjashme me të personit që e ka në ngarkim

– Paravolo (taksë), sipas dispozitave të nenit 132 të ligjit 4251/14 (Shënim: Paravolat ndryshojnë në varësi të kohëzgjatjes së lejes së qëndrimit).

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top