Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ-Ποιοι το δικαιούνται

Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ-Ποιοι το δικαιούνται

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, καθιερώνεται ένας νέος τρόπος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ενήλικος αλλοδαπός που:

  • αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα,
    θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 

[maxbutton id=”4″]

 

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του και ο ενήλικος αλλοδαπός που:

  • έχει ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top