Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης-Ποιοι το δικαιούνται

Σύμφωνα με το άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ, (Πάγιες Διατάξεις) Θεμελιώνει δικαίωμα κτίσης Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης, τέκνο αλλοδαπών που:

  • γεννιέται από την 9η-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά
  • πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα  κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και
  •  είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του

 

[maxbutton id=”4″]

 

Σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015 (Μεταβατικές διατάξεις):Θεμελιώνει δικαίωμα κτίσης Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης, τέκνο αλλοδαπών που

  • έχει ήδη γεννηθεί (έως και την 8η-7-2015) στην Ελλάδα
  •  είναι ανήλικο κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. κατά την 9η-7-2015
  • πραγματοποίησε ή πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
  • σχολείο στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top