Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα-Ποιοι το δικαιούνται

Κτίση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Πάγιες διατάξεις

Θεμελιώνει δικαίωμα κτίσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015  , ανήλικος αλλοδαπός που 

 • έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 •  είναι ανήλικος κατά το χρόνο που υποβάλλεται από τον ίδιο η σχετική δήλωση-αίτηση.

 

[maxbutton id=”4″]

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, ορίζεται ότι δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υφίσταται και στο πρόσωπο του αλλοδαπού που:

 • έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • είναι ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης,
  δεν θα προβεί ως ανήλικος, μέχρι δηλ. την ενηλικίωσή του, στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης.

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης και στον αλλοδαπό που:

 • ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 •  είναι ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν έχει υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης.

Μεταβατικές διατάξεις

α. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και στον αλλοδαπό που:

 • έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ήταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης
 • είναι ενήλικος κατά την 9η /7/2015.

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

β. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και στον αλλοδαπό που:

 • έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top