Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Konferencë për shtyp për shërbimet ONE STOP SHOP Si do funksionojnë Foto

AUTORIZIMI

Përfaqësim nga avokat, bashkëshort, të mitur, vetëm nëse disponojnë autorizim (N. 73 par. 1 ligji. 3386/2005).

Tipi i autorizimit mund të jetë:
E noterizua e cila nxirret nga noter
Private që nuk nxirret nga noter. Në këtë rast kërkohet vërtetimi i origjinalitetit të firmës nga emigranti i autorizuar, vetëm nga policia e shtetit (L. 3386/05 N. 73, §1, siç u zëv L. 3536/07 num 14). Si autorizuesi ashtu dhe i autorizuari duhen të jenë rezidentë të ligjëm gjatë ditës të autorizimit.
Autorizimi bëhet për tu trajnuar  një çështje e cila mund të përfshijë shumë veprime dhe shërbime. Autorizimi është në fuqi për të gjithë veprimet deri në përfundimin e tyre nëqoftëse ato përshkruhen plotësisht (neni 211-225 Kodit Civ).

Për Albanians.gr

Gaston Sanxhaku

Fotografi

Genti Malo

Pages: 1 2 3 4

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top