ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Konferencë për shtyp për shërbimet ONE STOP SHOP Si do funksionojnë Foto

AUTORIZIMI

Përfaqësim nga avokat, bashkëshort, të mitur, vetëm nëse disponojnë autorizim (N. 73 par. 1 ligji. 3386/2005).

Tipi i autorizimit mund të jetë:
E noterizua e cila nxirret nga noter
Private që nuk nxirret nga noter. Në këtë rast kërkohet vërtetimi i origjinalitetit të firmës nga emigranti i autorizuar, vetëm nga policia e shtetit (L. 3386/05 N. 73, §1, siç u zëv L. 3536/07 num 14). Si autorizuesi ashtu dhe i autorizuari duhen të jenë rezidentë të ligjëm gjatë ditës të autorizimit.
Autorizimi bëhet për tu trajnuar  një çështje e cila mund të përfshijë shumë veprime dhe shërbime. Autorizimi është në fuqi për të gjithë veprimet deri në përfundimin e tyre nëqoftëse ato përshkruhen plotësisht (neni 211-225 Kodit Civ).

Për Albanians.gr

Gaston Sanxhaku

Fotografi

Genti Malo

Pages: 1 2 3 4

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top