Ειδήσεις για μετανάστες

Κυριε Καμμενε, τα παιδιά της “τρίτης γενιάς ” αποκτούν ιθαγενεια σήμερα απο τη γέννηση τους

Πάντως τα παιδιά της “τρίτης γενιάς ” αποκτούν ιθαγενεια σήμερα από τη γέννηση τους. Το προβλέπει ο 3838/10 και δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικό .
Άρθρο 1
1. Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια.
2. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:
α. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα στη Χώρα από τη γέννησή του ή
β. δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια µε τη γέννησή του ούτε µπορεί να αποκτήσει τέτοια µε σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές, αν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόµοιας δήλωσης, ή γ. είναι άγνωστης ιθαγένειας, εφόσον η αδυναµία διαπίστωσης της τυχόν αποκτώµενης µε τη γέννηση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν οφείλεται σε άρνηση συ νεργασίας γονέα.»

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top