ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Κανονισμοί για την ελεύθερη κυκλοφορία στις χώρες της Συνθήκης Σένγκεν

Για την ελεύθερη κυκλοφορίας και διαμονή σε χώρες της Συνθήκης Σένγκεν υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται αυστηρά από τούς πολίτες τρίτων χώρων.

Ας αρχίσουμε με τρεις βασικούς κανόνες που πρέπει να είναι ξεκάθαροι σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να τ να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της  Συνθήκης Σένγκεν 

  1. Μπορείς να ταξιδέψεις σε μια χώρα μέλος της Συνθήκης Shengen. για λογούς υγείας, τουριστικούς, επίσκεψης σε συγγενείς  κτλ
  2. Απαγορεύεται  αυστηρά να δουλέψεις.  Δεν σου παρέχετε δικαίωμα εργασίας.
  3. Ο πολίτις τρίτης χώρας έχει δικαίωμα να παραμείνει στο έδαφος χωράς της Συνθήκης Σένγκεν τρεις μήνες ανά περίοδο έξι μηνών-90 ήμερες.

Για διαμονή που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά περίοδο έξι μηνών, ένας υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει:

  1. να είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου·
  2. να είναι κάτοχος έγκυρης θεώρησης, αν αυτό απαιτείται·
  3. να αιτιολογήσει το σκοπό της προβλεπόμενης διαμονής του και να διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης·
  4. να μην έχει καταχωριστεί ως ανεπιθύμητος στο Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)·
  5. να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τις διεθνείς σχέσεις των χωρών της ΕΕ.

Αιτιολογία του σκοπού της προβλεπόμενης διαμονής

Αν ταξιδεύεις για τουρισμό ,  χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου- πολίτη της χώρας ή μόνιμος κάτοικος, τότε θα πρέπει να προσκομίσεις την κράτηση από το ξενοδοχείο που θα μένει, καθώς και τα μεταφορικά εισιτήρια με επιστροφή (αν δεν ταξιδεύεις  με το δικό του όχημα)

Αν ταξιδεύεις για διάφορες εκδηλώσεις, παρουσιάζεις έγγραφο για την εκδήλωση καθώς και την πρόσκληση στην εκδήλωση

Αν ταξιδεύεις για λογούς υγείας, παρουσιάζεις επιβεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα που θα επισκεφθείτε ή η σύσταση του αλβανικού νοσηλευτικού ιδρύματος προς το αντίστοιχο  της Ελλάδας

Αν ταξιδεύεις για επίσκεψη σε συγγενή τότε απαραίτητος  θα πρέπει να προσκομίσεις πρόσκληση από τον συγγενή , Υ.Δ Ν105 σφραγισμένο στα ΚΕΠ, οπού εκτός των προσωπικών στοιχείων, αναγράφονται και οι λόγοι γα τους οποίους επισκεφτείτε την χώρα, καθώς και πόσες μέρες θα φιλοξενηθείτε.

Επαρκή μέσα διαβίωσης

Για τα επαρκή μέσα διαβίωσης διαβάστε εδώ  Επαρκή μέσα διαβίωση στις χώρες της Συνθήκης Σένγκεν

 

Εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, είναι δυνατόν να τους απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφος κράτους μέλους

Κατά την είσοδο και την έξοδο των υπηκόων τρίτων χωρών τίθεται συστηματικά σφραγίδα στα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Εάν τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν φέρουν σφραγίδα εισόδου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο κάτοχός του δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις διαμονής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top