Ειδήσεις για μετανάστες

Υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε μια νέα εγκύκλιο για τους μετανάστες.  Ενα από τα θέματα που αναφέρονταν στην εγκυκλιο ήταν ο υπολογισμός του επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη εδώ Νέα Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τους μετανάστες

Υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Δ.. Υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 (πάγια ρύθμιση)
Το εισόδημα θα υπολογίζεται βάσει των μηνιαίων απολαβών του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόμενου( κάτω ή άνω των 25 ετών) επί 14 μήνες, συν τις προσαυξήσεις και αφορά το τελευταίο πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης έτος.

Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε ότι θα λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει βάσει των παρακάτω στοιχείων :

i) οι μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων άνω των 25 ετών ανέρχονται σε 586,08 ευρώ μηνιαίως(μικτά)
ii) Το κατώτερο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ορίζεται σε 26,18 ευρώ (μικτά)
iii) οι μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 510,95 ευρώ μηνιαίως (μικτά)
v) Το κατώτερο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ορίζεται σε 22,83 ευρώ (μικτά)
Για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη και τυχόν χορήγηση επιδόματος Ανεργίας

Ε. Υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 13 του ν. 4251/2014 (μεταβατική ρύθμιση)
Το επαρκές εισόδημα υπολογίζεται βάσει ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Ειδικότερα, δεδομένου ότι το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος αποκτάται αυτοτελώς, το καθεστώς χορηγείται και στους δύο συζύγους μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αμφότεροι ατομικό εισόδημα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού, το οποίο προστιθέμενο στο εισόδημα του ετέρου των συζύγων ανέρχεται στις 8.500, 00 ευρώ κατά την τελευταία διετία.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top