ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης 

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης

  1. Δύο φωτογραφίες
  2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
  3. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης
  4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής
  5. Παράβολο 150ευρώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top