Κώδικας Μετανάστευσης

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά ανανέωσης

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά ανανέωσης

  • Δύο φωτογραφίες
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
  • Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής
  • Παράβολο150ευρώ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top