ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η επαφή των συμμετεχόντων με την αλβανική γλώσσα

  Όσον αφορά την επαφή των συμμετεχόντων με την Αλβανική γλώσσα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από αυτούς συνολικά μόνο 77/144 (53.5%) βλέπουν Αλβανικά τηλεόραση/ κανάλια μερικές φορές ή σπάνια.

Από αυτούς τους 77, 26/48 (54.2%) μαθητές, 30/48 (62.5%) στην ηλικία  20-30, και 27/48(56.3%) συμμετέχοντες άνω των 40 ετών. Φαίνεται ότι από την ομάδα των μαθητών, τα αγόρια παρακολουθούν περισσότερο Αλβανική TV απ’ ότι τα κορίτσια, και όσο μεγαλύτεροι είναι τόσο πιο πολύ βλέπουν.

 

Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα 20-30 ετών, πιο πολλοί άντρες από γυναίκες βλέπουν Αλβανικά τηλεοπτικά, και πιο πολλοί μορφωμένοι επίσης, αν και οι λιγότερο μορφωμένοι βλέπουν πιο συχνά. Τέλος, στην ομάδα άνω των 40 ετών, πιο πολλοί άντρες από γυναίκες βλέπουν, και οι πιο μορφωμένοι βλέπουν πιο πολύ. Συγκρίνοντας τους συμμετέχοντες με την ίδια μόρφωση, παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία  είναι αυτοί που βλέπουν πιο πολύ. Γενικά, σε αυτό το δείγμα, οι άντρες, οι πιο μεγάλοι και οι πιο μορφωμένοι βλέπουν περισσότερο Αλβανική τηλεόραση.

Μια άλλη πτυχή της επαφής των συμμετεχόντων με την Αλβανική γλώσσα είναι η Αλβανική μουσική, την οποία συνολικά 103/144 (71.5%) συμμετέχοντες ακούνε.
Από αυτούς, 37/48 (77% ) μαθητές, 39/48 (81.3%) 20-30 ετών, και 40/48 (83.3%) άνω των 40 ετών. Σχετικά με τους μαθητές, τα κορίτσια και οι μεγαλύτεροι ακούνε πιο πολύ Αλβανική μουσική. Στην ομάδα 20-30 ετών, οι γυναίκες και οι πιο μορφωμένοι ακούνε, ενώ στην ομάδα άνω των 40 ετών οι γυναίκες και οι λιγότερο μορφωμένοι. Γενικά, συγκρίνοντας τις τρεις ομάδες, είναι εμφανές ότι οι γυναίκες, οι πιο μεγάλοι και οι πιο μορφωμένοι ακούνε περισσότερο Αλβανική μουσική από τους άντρες τους νέους και τους λιγότερο μορφωμένους.

Όσον αφορά την επαφή των Αλβανών με Αλβανικές εφημερίδες, ένας άλλος τρόπος επαφής με τη γλώσσα τους, συνολικά  μόνο 41/144 (28.5%) συμμετέχοντες διαβάζουν Αλβανικές εφημερίδες.
Ανάμεσα σε αυτούς, κανένας μαθητής,16/48 (33.3%) στην ηλικία των 20-30 ετών (κυρίως αυτοί που έχουν μεγαλώσει κι αποφοιτήσει στην Αλβανία), και 25/48 (52.1%) άνω των 40 ετών. Συγκεκριμένα, στην ομάδα 20-30 ετών ίδιος αριθμός αντρών και γυναικών διαβάζουν Αλβανικές εφημερίδες, με την εξαίρεση ότι οι άντρες διαβάζουν πιο συχνά. Οι πιο μορφωμένοι επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν μεγαλύτερη επαφή με Αλβανικές εφημερίδες απ’ ότι οι λιγότερο μορφωμένοι. Στην τρίτη ομάδα, άνω των 40 ετών, οι άντρες και οι μορφωμένοι πάλι έχουν τα πρωτεία. Γενικά οι άντρες, οι μεγαλύτεροι και οι πιο μορφωμένοι διαβάζουν πιο πολύ Αλβανικές εφημερίδες.

Σχετικά με τα βιβλία στην Αλβανική γλώσσα, μόνο  32/144 (22.2%) συμμετέχοντες διαβάζουν αυτά.
Από αυτούς 6/48 (12.5) μαθητές διαβάζουν, αν και σπάνια , 10/48 (20.8%) στην ομάδα 20-30 ετών (συχνά ή σπάνια) και 16/48 (33.3%) στην ομάδα άνω των 40 ετών (πάντα, συχνά, ή σπάνια).  Στην ομάδα των μαθητών, τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια διαβάζουν Αλβανικά βιβλία και το σημαντικότερο είναι ότι όσο πιο μικρά τόσο περισσότερο διαβάζουν βιβλία στην Αλβανική γλώσσα. Γενικά, οι γυναίκες, οι πιο μεγάλοι και οι πιο μορφωμένοι έχουν περισσότερη επαφή με βιβλία στην Αλβανική γλώσσα.

Xhensila Mane
Shtator 2010
MA Disertacion
Birkbeck Universiteti Londres.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top