Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Γ2) Θεώρηση εισόδου χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος-Άρθρο 19

Γ2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Άρθρο 19

Γ2)  Θεώρηση εισόδου χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος-Άρθρο 19

  • ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  • ΠΑΡΟΒΟΛΟ
  • ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή
  • Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ του δημοσίου τομέα. ή οργανισμού ότι η διαμονή του ενδιαφερόμενου στη χώρα είναι επιβεβλημένη λόγω συνδρομής δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε τομείς εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, επενδύσεων, οικονομίας και ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Ανανέωση άδειας διαμονής

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top