Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Έρχονται αλλαγές στην διαδικασία πολιτογράφησης αλλοδαπών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ , απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων και προπαρασκευή γραπτής δοκιμασίας για τη διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης.

Το έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι
α. Η διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων (ερωτήσεις και  απαντήσεις) που θα χρησιμοποιούνται τόσο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης όσο και κατά τη γραπτή δοκιμασία ενιαία στο σύνολο των επιτροπών πολιτογράφησης  της χώρας, προκειμένου να εξετάζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
β. Η διαμόρφωση πρότασης και αναλυτικού σχεδίου δράσης σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας. Η πρόταση θα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις, τα εναλλακτικά σενάρια και την αξιολόγηση τους, καθώς και αναλυτικό σχεδιασμό των ρυθμιστικών και διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή της γραπτής δοκιμασίας.
γ. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτογράφησης στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας.
δ. Η επίλυση ζητημάτων που θα προκύψουν από την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών.

Η Ομάδας Διοίκησης Έργου θα έχει ολοκληρώσει το έργο της και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της εντός 6 μηνών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top