Ειδήσεις για μετανάστες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μετανάστες “Οδυσσέας”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μετανάστες “Οδυσσέας”

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται:

α) συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

β) Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο

γ) άδεια διαμονής.
Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-13.30 στη Διεύθυνση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος & Δημοσθένους 2 (Πύργος), 2ος όρ. Τηλ: 2132024715. Πληροφ.:Υπεύθ. Εκπαίδευσης Τομέα Πειραιώς και Νήσων – Νταβή Ιωάννα 6970089472
ΠΗΓΗ : http://www.alfavita.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top