ΑΛΒΑΝΙΑ

Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσου- Laissez Passer)

Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσου- Laissez Passer)

 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου Αλβανού πολίτη που ευρίσκεται προσωρινά στην Ελλάδα, το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, δύνανται να εκδώσει Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (Πάσο- Laissez Passer) το οποίο έχει διάρκεια 6 μηνών και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από την Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Επισημαίνεται ότι το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται με αποκλειστικό σκοπό την επιστροφή του φέροντα αυτό στη χώρα καταγωγής/ μονίμου διαμονής του. Για την έκδοση του Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 30 € στον λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με αρ. 5053-047484-795 και να προσκομίσει τα ακόλουθα: -Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. -Αποδεικτικό της ταυτότητας του ατόμου (φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας) -2 φωτογραφίες

Η έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου για ανήλικες, μη κάτοχοι διαβατηρίου, απαιτεί τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων ή ενός εκ των δύο, φέροντας νόμιμη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας –

Τα διαβατήριά τους σε ισχύ -Πιστοποιητικό Γεννήσεως με φωτογραφία -Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης -2 φωτογραφίες Η παραλαβή των διαβατηρίων των ατόμων άνω των 18 ετών γίνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο υποβολής αίτησης, ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο μέσω του σχετικού ειδικού πληρεξουσίου, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει στο αρμόδιο

 

γραφείο το ειδικό πληρεξούσιο, το σχετικό έγγραφο υποβολής αίτησης και το διαβατήριο του. Η παραλαβή των διαβατηρίων των ατόμων κάνω των 18 ετών γίνεται από έναν από τους γονείς, ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με ειδικό πληρεξούσιο, από έναν από τους γονείς. Για την παραλαβή διαβατηρίου των ατόμων κάτω των 16 ετών από έναν από τους δυο γονείς, ο γονέας πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Το σχετικό έγγραφο υποβολής αίτησης

 Το διαβατήριό του

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τελευταίων 6 μηνών. Για την παραλαβή διαβατηρίου των ατόμων κάτω των 16 ετών από ένα τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από έναν από τους γονείς, το εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 Το σχετικό έγγραφο υποβολής αίτησης

 Το διαβατήριο του

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τελευταίων 6 μηνών.

 Το σχετικό πληρεξούσιο από έναν από τους δυο γονείς Σε περίπτωση επανέκδοσης διαβατηρίου λόγω απώλειας, την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης επανέκδοσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την σχετική βεβαίωση απώλειας που έχει εκδοθεί από τις αστυνομικές ελληνικές αρχές, το οποίο θα πρέπει να φέρει την σχετική σφραγίδα

εξακρίβωσης της γνησιότητας του εγγράφου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και την επίσημη μετάφραση του επίσης από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η βεβαίωση απώλειας/κλοπής θα πρέπει να φέρει επίσης και την σφραγίδα γνησιότητας του εγγράφου από την Αλβανική Πρεσβεία, καταβάλλοντας τέλη των 20 Ευρώ. Η καταβολή τέλους γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό με αρ. 5053-047484-795, της Τράπεζας Πειραιώς.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top