ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Δ/νση ή Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΑΘΗΝΩΝ Α’

Δ/νση ή Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

ΑΘΗΝΩΝ Α’

Αρμοδιότητα για τους πολίτες τρίτων χωρών που  διαμένουν στους Δήμους

Αθηναίων

Διεύθυνση/τηλέφωνο/fax

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 2 & ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, 118 55 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 3403350

FAX: 210 3403357 & 358

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

To Top