ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης της οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για την οικογενειακή επανένωση

Δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης της οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για την οικογενειακή επανένωση Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης δίνει με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος διαμονής πολίτη τρίτης χώρας αποτελεί «η πλήρης ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς […] πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για τους λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς» και Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις», σας γνωρίζουμε ότι το μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος. Εν προκειμένω, επειδή ο συντηρών δεν εργάζεται, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα ανανέωσης συντηρούμενου μέλους με ιδιωτική ασφάλιση, ομοίως θα πρέπει να προσκομισθεί και από τον συντηρούντα.

www.dikaiologitika.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top