ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαδικασία έκδοσης Αλβανικών Διαβατηρίων και Ταυτότητας ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Διαδικασία έκδοσης Αλβανικών Διαβατηρίων και Ταυτότητας Οι Αλβανοί πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση Αλβανικού διαβατηρίου και Αλβανικής ταυτότητας. Επισημαίνεται ότι η έκδοση αλβανικής ταυτότητας, είναι δυνατή εάν και μόνο αυτή συνοδευτεί με την έκδοση νέου διαβατηρίου, διαφορετικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα αντίστοιχα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους στην Αλβανία.

Τα παιδιά κάτω των δεκαέξι ετών, θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν εκ των γονέων προσκομίζοντας στην υπηρεσία μας Πιστοποιητικό γεννήσεως των τελευταίων 6 μηνών, με φωτογραφία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τελευταίων 6 μηνών. Για την επανέκδοση διαβατηρίου για άτομα κάτω των 16 ετών τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, λόγω αλλαγής των τοπωνύμιων σε GRC, ο ένας εκ των γονέων που θα συνοδεύει το ανήλικο τέκνο, θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας το υπάρχον διαβατήριο και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των τελευταίων 6 μηνών.

 

Για όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν και τη ταυτότητα. Για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω απώλειας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας Βεβαίωση απώλειας από τις ελληνικές αρχές, μεταφρασμένη στα αλβανικά και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών, στη διεύθυνση, Αρίωνος 10, στο Μοναστηράκι.

Για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω μεταβολής προσωπικών στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν το υπάρχον διαβατήριο και Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τις Αλβανικές αρχές που να πιστοποιεί την αλλαγή Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως την ημέρα του ραντεβού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την απόδειξη καταβολής τέλους υπηρεσίας από την Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού 5053-047484-795. Τα τέλη για την έκδοση Αλβανικού διαβατηρίου είναι 130 Ευρώ ενώ για την έκδοση Αλβανικής ταυτότητας είναι 12 Ευρώ.

 

Παραλαβή διαβατηρίου και ταυτότητας Η παραλαβή διαβατηρίου και ταυτότητας από την υπηρεσία μας, είναι δυνατή 20 ημέρες ύστερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ καθίσταται απαραίτητη η παρουσία του αιτούντα, λόγω της ενεργοποίησης του εγγράφου μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων.

Για τους ενήλικες, η παραλαβή διαβατηρίου γίνεται με το απόκομμα της αίτησης, είτε από τον ίδιο, είτε από νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος φέρει ειδικό πληρεξούσιο. Για τους ανήλικες, κάτω των 16 ετών, δεν είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία, καθώς η παραλαβή των διαβατηρίων γίνεται από τους γονείς του, προσκομίζοντας το απόκομμα της αίτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μαζί με το διαβατήριό τους. Και σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή η εκπροσώπηση μέσω τρίτου ο οποίος φέρει ειδικό πληρεξούσιο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top