ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απόφαση για έξοδο και επανείσοδο στη χώρα των νόμιμων μεταναστών από την 1η Ιανουαρίου 2015

Με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 της παρ. 7 και του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4251/2014 (Φ.Ε.Κ. 80 Α’/01-04-2014), επιτρέπεται από 01/01 μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα, η έξοδος και επανείσοδος τους στην Ελλάδα για να επισκεφθούν τη χώρα τους, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και η Βεβαίωση κατάθεσης, που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη, είναι σε ισχύ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

Οι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:
• Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ.
• Βεβαίωσης κατάθεσης σε ισχύ ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 της παρ. 7 και του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4251/2014 ή Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 22037/01-10-2010 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1629 Β΄).

Επιπλέον, επιτρέπεται η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον είχαν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του 2014, κατ’ εφαρμογή της από 04/12/2013 προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, για να επισκεφτούν τη πατρίδα τους και δεν έχει εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. Β.1.α της υπ’ αριθ. 22037/01-1-2010 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

 
Πηγή:www.capital.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top