Ειδήσεις για μετανάστες

Από 10 στα 7 χρόνια για την Άδεια Διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις», που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση πριν λίγες μέρες, πέραν των τροποποιήσεων για τον Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, περιλαμβάνει και τροποποιήσεις  για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014) το οποίο έχει περίπου ενα χρόνο που εφαρμόζεται.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 5:

Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, αντικαθίστανται ως εξής:

«Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει:

(α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή

(β) οριστικό τίτλο  διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει,

(γ)  διαβατήριο σε ισχύ,

(δ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και

(ε) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α’ και β’ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη

Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να καθορίζει τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος

Η τροποποίηση αυτή ουσιαστικά θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα μέχρι το 2008. Τώρα,ο χρόνος  διαμονής που απαιτείται για την Άδεια Διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (ΑΡΘΡΟ 19.του ν.4251/2014)    είναι δέκα (10) χρόνια.

Ευχόμαστε οι τροποποιήσεις αυτές να ψηφιστούν στην Βουλή και να γίνουν σύντομα μέρος του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, φυσικά μαζί και με τις τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που αναμένετε να δώσει την Ελληνική Ιθαγένεια σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες δεύτερης γενιάς.

 

[maxbutton id=”1″]

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top