Κώδικας Μετανάστευσης

Αφιέρωμα Albanians.gr “Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής”

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αιτήσεις για ανανέωση  αδειών διαμονής έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο υπήκοος  τρίτης χώρας (μετανάστης) έχει δικαίωμα να κάνει προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο με την σειρά του εκδίδει απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής της απόφασης της υπηρεσίας χορηγήσεις άδειας διαμονής.

Εφοσον το Διοικητικό Δικαστήριο εκδίδει απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής τότε στο υπήκο τρίτης χώρας μπορεί να χορηγηθεί Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής είναι προσωρινός τίτλος διαμονής, έχει ετήσια διάρκεια, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώματα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί, δεν έχει ανανεωθεί ή δεν έχει αρχικώς χορηγηθεί

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο , η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (πατήστε το παρακάτω λινκ)

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής-Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί 

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Δικαιολογητικά ανανέωσης

Ειδική Βεβαίωση στους/στις συζύγους και στα προστατευόμενα μέλη

Ειδική Βεβαίωση σε υπηκόους τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους

Δικαιολογητικά για Ειδική Βεβαίωση σε υπηκόους τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top