ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή εργασία

Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή εργασία

(Κάντε κλικ για να διαβάσετε και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε άδεια )

Οι κάτοχοι των συμπεριλαμβανομένων, στην παρούσα ενότητα, τύπων αδειών διαμονής, έχουν άμεση πρόσβαση στη μισθωτή εργασία:
Τύπος άδειας διαμονής: ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή άδειας:
Εξαρτημένη εργασία (κατηγορία Α.1.1)
Βοηθητικό προσωπικό ατόμων με ειδικές ανάγκες (κατηγορία Α.2.13, ΚΥΑ 43574/2013, ΦΕΚ 2360 Β’)
• Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούνται σε επενδυτική δραστηριότητα (κατηγορία Α.3.2, άρθρο 16, περ. Α1)
Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούνται σε στρατηγική επένδυση (κατηγορία Α.3.4, άρθρο 16, περ. Β1)
• Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ν.3386/2005, κυα 23443/2011 (ΦΕΚ 2225Β’/2011), εφόσον αναγράφεται στην άδεια διαμονής η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τύπος άδειας διαμονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
– Περιγραφή άδειας διαμονής:
Μπλε κάρτα της ΕΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top