ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Aδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου

Aδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου

 

(Κάντε κλικ για να διαβάσετε και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε άδεια )

Τύπος άδειας διαμονής: ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου (κατηγορία Α.1.2)
Τύπος άδειας διαμονής: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟI
Εξαιρετικοί λόγοι (κατηγορία Γ.1, άρθρο 19.)
Τύπος άδειας διαμονής: ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Δημόσιο συμφέρον (κατηγορία Γ.2, άρθρο 19, παρ.7)
Τύπος άδειας διαμονής: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (κατηγορία ΣΤ.1, άρθρο 73), εφόσον αναγράφεται στην άδεια διαμονής η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τύπος άδειας διαμονής: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Αυτοτελής άδεια διαμονής (κατηγορία ΣΤ.3, άρθρο 76)

Τύπος άδειας διαμονής: ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΑΔΕΙΑ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Προσωποπαγής άδεια διαμονής (κατηγορία ΣΤ.4, άρθρο 84)
Τύπος άδειας διαμονής: ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Θύματα εμπορίας ανθρώπων (κατηγορία Ε1, άρθρο 52)

Τύπος άδειας διαμονής: ΕΡΕΥΝΑ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Έρευνα (κατηγορία Δ.3.1, άρθρο 61)
Τύπος άδειας διαμονής: ΕΡΕΥΝΑ ΕΚ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Έρευνα – κινητικότητα εντός Ε.Ε (κατηγορία Δ.3.2, άρθρο 64)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top