ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδειες διαμονής που δεν παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Άδειες διαμονής που δεν παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

(Κάντε κλικ για να διαβάσετε και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε άδεια )

 

Τύπος άδειας διαμονής: ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα (κατηγορία Γ.3.1, άρθρο 20, περ. Α)
• Ιδιοκτήτες ακινήτων (κατηγορία Γ.3.2, άρθρο 20, περ. Β)
Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων (κατηγορία Γ.3.3, άρθρο 20, περ. Γ)
• Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας διπλωματικών υπαλλήλων (κατηγορία Γ.3.4,
άρθρο 20, περ. Δ)
• Υπαλληλικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών (κατηγορία Γ.3.5, άρθρο 20,
περ. Ε)
• Σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου (κατηγορία Γ.3.6, άρθρο 20,
περ. ΣΤ)
Γνωριμία του μοναχικού βίου (κατηγορία Γ.3.7, άρθρο 20, περ. Ζ)
• Φοίτηση χειριστών Α/Φ (αεροσκαφών), (ΚΥΑ 49122/14, ΦΕΚ 2657 Β’/2014)

 

Τύπος άδειας διαμονής: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
• Εθελοντική υπηρεσία (κατηγορία Δ2, άρθρο 38)
Τύπος άδειας διαμονής: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Επαγγελματική κατάρτιση (κατηγορία Δ.4.1, άρθρο 44)

 

Τύπος άδειας διαμονής: ΣΠΟΥΔΕΣ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
Υπότροφοι (κατηγορία Δ.4.2, άρθρο 45)
• Στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές (κατηγορία Δ.4.3, άρθρο 46)
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (κατηγορία Δ.4.4, άρθρο 47)
Φοίτηση στην Αθωνιάδα Σχολή (κατηγορία Δ.4.5, άρθρο 48)

 

Τύπος άδειας διαμονής: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Περιγραφή άδειας διαμονής:
• Ανιόντες έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.3, άρθρο 82)

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top