ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος. Ευρωπαϊκή Άδεια. Παρέχει δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ  

Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή Άδεια Παρέχει δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ

Διάρκεια: 5 χρόνια

Δικαίωμα εργασίας: Ναι

Δικαίωμα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Ναι

Δικαίωμα να καταθέσεις για ιθαγένεια με αυτήν την άδεια : Ναι

Δικαιολογητικά για Αρχική χορήγηση

 1. Φωτοτυπία των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών, όλες οι σελίδες
 2. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο επί μακρόν διαμένοντος 400€
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (taxisnet)
 6. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την Εφορία που να προκύπτει εισόδημα 8.500€ σύνολο τα τελευταία 2 χρόνια.
 7. Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του

Επίσης θα πρέπει να αποδείξετε την διατήρηση δεσμών με τη χώρα. Αυτό γίνεται με ΕΝΑ από τα παρακάτω έγγραφα.

 • Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Αυτό γίνεται προσκομίζοντας  όλες τις άδειες διαμονής κατά την τελευταία 12ετια.
 • Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Β1) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. (Για να πάρεις αυτό το πιστοποιητικό δίνεις ειδικές εξετάσεις)
 • Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
 • Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1
 • Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα

Προσοχή. Για να μπορέσει κάποιος να κάνει αίτηση για  δεν θα πρέπει να έχει λείψει από τη χώρα για περισσότερο από 10 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια και όχι παραπάνω από 3 συνεχόμενους  μήνες, και προφανώς να έχει ήδη μια άδεια διαμονής σε ισχύ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top