Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς-Για παιδιά που έχουν ολοκληρώσει 6 χρόνια σχολείο

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς-Για παιδιά που έχουν ολοκληρώσει 6 χρόνια σχολείο

Διάρκεια: 5 χρόνια

Δικαίωμα εργασίας: Ναι

Δικαίωμα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Όχι

Δικαίωμα να καταθέσεις για ιθαγένεια με αυτήν την άδεια : Ναι

Δικαιολογητικά για Αρχική χορήγηση

  • Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. )
  • 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
  • Βεβαίωση από το σχολείο επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον 6 ετών  (δημοτικό ή και γυμνάσιο ή γυμνάσιο και λύκειο)
  • Παράβολο δεύτερης γενιάς 300€
  • Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  • Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top