ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους (7ετίας)

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους (7ετίας)

Διάρκεια: 2 χρόνια

Δικαίωμα εργασίας: Ναι

Δικαίωμα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Όχι

Δικαίωμα να καταθέσεις για ιθαγένεια με αυτήν την άδεια : Όχι

Δικαιολογητικά για Αρχική χορήγηση

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο διαβατηρίου (ακόμα και αν έχει λήξει)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300 €
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής (7) συνεχής διαμονή στη χώρα
 6. Αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν το δεσμό με τη χώρα μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 

 

Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα μπορεί να ει ναι

 • Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,
 • Αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
 • Αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
 • Προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών,
 • Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
 • Αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • Βιβλιάρια υγείας,
 • Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και κινητής τηλεφωνίας στο ΄΄ονομα του αιτούντος,
 • Λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • Αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών, διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας
  Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • Δικαστικές αποφάσεις,
 • Αποφάσεις διοικητικής απέλασης, ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
 • Αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),
 • Δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
 • Αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
 • Απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα
 • Υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα Γ1.2 θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον.

Αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν το δεσμό με τη χώρα μπορεί να είναι

 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
 • Τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών
 • Αποδεικτικά ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ)
 • Αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με Έλληνα
 • Αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
 • Αντίγραφα παλιών αδειών διαμονής

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top