Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος-Δικαιολογητικά

 

Άδεια  διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

 

 

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης

 

 

 1. Έντυπο αίτησης εις διπλούν.
 2. Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 4. Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.
 5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας των δύο προηγουμένων της υποβολής της αίτησης οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ) προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας που τον βαρύνει.
 6. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
 7. Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
 8. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Δικαιολογητικά Ανανέωσης

Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

 

 1. Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 3. Προηγούμενη άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

 

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ για  τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, άνω των 18 ετών τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση.

 

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης

 

 1. Έντυπο αίτησης εις διπλούν.
 2. Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 4. Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.
 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης .
 6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών διαμονής των γονέων του.
 7. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων αποφοίτησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων της ημεδαπής (Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου και Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Γυμνασίου.

 

 

 

Δικαιολογητικά Ανανέωσης

 

 1. Έντυπο αίτησης εις διπλούν.
 2. Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 4. Προηγούμενη άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
 5. Σε περίπτωση που ανανεωθεί για άλλο λόγο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την αρχική χορήγηση, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και πιστοποιητικού υγείας.
Πηγή www.ypes.gr/…/katigoriesadeiondiamonis/.

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top