Albanians.gr – Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα

Νομοθεσίες Άδεια Διαμονής

Α4.2 Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Α4.2 Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

• Ακριβές αντίγραφο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», της οποίας είναι κάτοχος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με το κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ.38/2010 (Α΄ 78) προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας.
• Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά έγγραφα ότι το επάγγελμα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας, ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και εφόσον η επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top